Canule keel

De tracheacanule 

Het inzetten van een tracheacanule gebeurd na een operatieve ingreep bij bijvoorbeeld tumorgroei bij het strottenhoofd/keel of mond. Ook worden mensen bij langdurige beademing wel eens beademd via een tracheotomie. Een Tracheotomie is de naam van de ingreep waarbij een incisie gemaakt wordt in dit gebied. Na deze ingreep wordt soms besloten om een Tracheacanule te plaatsen, omdat de opening langere tijd in stand blijft. 

Lees meer »