Vingerspalken

Een spalk voor de vinger is een verband die de vinger beperkt in verschillende bewegingen.

Lees meer »